ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งวิดีโอคลิปเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

 
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งวิดีโอคลิปเข้าประกวด
ภายใต้แนวคิด
"จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ 
สอบถามเพิ่มโทร.02 263 9600 ต่อ 1752 , 1753 หรือ 02 255 4567

SCBInet