ส่งความประทับใจและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วยปฏิทินนาคินและครอบครัวข่าว 3

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  โดยครอบครัวข่าว 3 และครอบครัวละคร มอบความสุข ส่งความประทับใจ  ด้วยปฎิทินนาคิน และปฏิทินช่วยชีวิต First Aid    เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  ซึ่งปฏิทินช่วยชีวิต First Aid จะมีรายละเอียดขั้นตอนการกู้ชีพผู้ป่วยด้วย CPR เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หัวใจหยุดเต้น ควรช่วยเหลืออย่างไร รวมถึงข้อสังเกตุอาการและข้อควรระวังด้วย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร . 0 2256 4300

SCBInet