กาชาดชวนส่งผลงานประกวดวิดีโอคลิป ส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ชวนคนรุ่นใหม่ที่รักการสร้างสรรค์  ร่วมประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคลิป  เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้-20 กุมภาพันธ์ 2561

           นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เป็นโครงการหลักประจำปี 2561โดยได้น้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ   โดยให้การบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในกิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตในโครงการหลักประจำปี 2561 ให้มีการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตว่าเป็นสิ่งจำเป็น  และมีความต้องการในทุกวัน  ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต  โดยโครงการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด ““จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” จึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนในโครงการ โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รวมถึงประชาชนทั่วไป  ได้สร้างสรรค์วิดีโอคลิปเพื่อนำมาใช้เป็นสื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการหลัก ประจำปี 2561

           การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม  โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน  รูปแบบการนำเสนอไม่จำกัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ ความยาวไม่เกิน 2 นาที  ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด  ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ  720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV 

           ผู้สนใจส่งใบสมัคร และผลงานประกวดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และวงเล็บที่มุมซองว่าส่งประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”  ยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่  https://goo.gl/wRpdgV  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2255 4567 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1752,1753

Attachmentขนาด
โครงการประกวดวิดีโอคลิป และใบสมัคร “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”.pdf343 KB

SCBInet