สัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอทางสถานีโทรทัศน์รูวิชชั่น tnn2

อาจารย์นายแพทย์ อธิศพันธ์ จุลกะทัพพะ ศัลยแพทย์ประจำศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคุณนิภา รัตนานนท์และคุณรัศมี นรบาล ผู้แทนของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ออกรายการ คุยกับหมอทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชชั่น TNN2ได้พูดถึงกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารทิปโก้ ถ.พระราม6

  

SCBInet