มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมมอบสิ่งของสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 คุณกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย

ร่วมมอบสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย 2561 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2561

โดยมีนางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทยและคณะรับมอบ

ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

SCBInet