สภากาชาดไทยร่วมอวยพรปีใหม่สื่อมวลชนโต๊ะข่าวในพระราชสำนัก

  

  

 

วันที่ 10 มกราคม 2561  นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทยและคณะ มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 

แก่สื่อมวลชนโต๊ะข่าวในพระราชสำนัก โดยมี บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าว รับมอบ จำนวน 5 แห่ง 

ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (์ฺNBT)

SCBInet