สภากาชาดไทยร่วมอวยพร นสพ.มติชน

 

วันนี้ (9 มกราคม 2561) คุณฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) รับมอบกระเช้าอวยพร

จากนางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทยและคณะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์มติชน

SCBInet