สภากาชาดไทยรับมอบของเนื่องในวันปีใหม่ขวัญปีใหม่ จากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย

 

วันที่ 4 มกราคม 2561 คุณชยารัตน์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำนักงานประจำประเทศไทยและเมียนมา

และรองเลขานุการ มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย มอบของขวัญที่ระลึก

แก่นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ณ อาคารประสงค์ พานิชภักดี สภากาชาดไทย

SCBInet