สภากาชาดไทยร่วมอวยพรปีใหม่สื่อมวลชน

    

   

   

    

   

  

  

 

 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทย ร่วมอวยพรสื่อมวลชนสำนักต่างๆ 

ดังนี้ สถานีวิทยุกองทัพบก, รายการบ่ายนี้มีคำตอบ โมเดิร์นไนท์ ทีวี ,เจริญเคเบิ้ล, นิตยสาร Health Today ,สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ,สถานีวิทยุสปอร์ต เรดิโอ , สถานีวิทยุกระจายเสียง ขส.ทบ., นสพ.ไทยรัฐ, สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร, สถานีโทรทัศน์ TNN 24, สำนักการจราจรและขนส่งมวลชน, นิตยสาร Health Channel Magazine, นิตยสาร Health news และสถานีโทรทัศน์ I.P.M

SCBInet