สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

          (วันนี้) วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โอกาสนี้ เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2561 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี

   

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ” และทรงลงพระอักษรเลข ๘ บนผืนผ้าใบ

 

  

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร อปร เสด็จขึ้นชั้น 7 ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปการดำเนินการของศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ จำนวน 1 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

 

 

SCBInet