สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่1/2560

วันนี้ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2560) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ 

   

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องโถงชั้นล่าง พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) นางสาวศรีศักดิ์ เสสะเวช และคณะ (2) นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ และคณะ (3) นายเฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการมูลนิธิแมคแฮปปี้ แฟมิลี่ และคณะ(4) นายไพศาล คดีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท พีรธร ไดนามิค เทเลคอม จำกัด และคณะ (5) แพทย์หญิงศริน ชุติมันต์ และนางสาวสมิตา หมวดทอง พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้มีอุปการคุณ จำนวน 5 ชุด

   

ต่อมา เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ทอดพระเนตรการแสดงของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตามระเบียบวาระ อาทิ

-          โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

-          การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม

-          การดำเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา

-          ผลการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์

-          โครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

-          โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

-          โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

-          ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และมูลนิธิดุลภาทร

-          การดำเนินงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

 

และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

   

SCBInet