มอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นด้านเอดส์ ปี 60

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น และองค์กรดีเด่นด้านเอดส์ งานเทียนส่องใจ “เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณงามความดี และ เป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในการป้องกันและวิธีการรักษาโรคเอดส์ รวมถึงรณรงค์ให้มีการป้องกันและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อทั้งในครอบครัวและสังคม โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย

  

 

SCBInet