งานเทียนส่องใจปี 60

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “Princess PrEP   ช่วยได้ ไม่ติดเอดส์ ” โดยโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นในวันเอดส์โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและรับรู้ปัญหาเอดส์ พร้อมตั้งเป้าในปี 2573 ทั่วโลกต้องร่วมกันยุติปัญหาเอดส์ ให้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งลดการติดเชื้อในผู้ป่วยหน้าใหม่ เพิ่มกระบวนการตรวจรักษาในกลุ่มเสี่ยง  และให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

             

            

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเพร็พและโรคเอดส์ควบคู่กับความบันเทิง ชมการแสดงจากศิลปินดาราและการแสดงจากเยาวชนอาสายุวกาชาด พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงของรางวัลมากมาย

   

SCBInet