ประธานสภากาชาดเมียนมาร์เข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย

 

                    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์  Prof. Dr. Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ  Dr. Amaya Maw-Naing สมาชิกคณะกรรมการผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ  ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

 

     

SCBInet