กิจกรรม “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8”

 

                    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหา และบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

     

 

                    โครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8 เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดขึ้นต่อเนื่อง มีเป้าหมายรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา สำหรับปี 2560 เริ่มโครงการ ฯ  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 5 ธันวาคม 2560 มีเป้าหมาย คือ ได้ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 45,000 ราย แต่จากผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตลอดโครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 63,260 ราย นับว่าโครงการ ฯ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  

 

SCBInet