สภากาชาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 
วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สภากาชาดไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

SCBInet