ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปิดรับบริจาคโลหิตครึ่งวัน ซ้อมอพยพหนีไฟ

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปิดรับบริจาคโลหิตครึ่งวันในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. เนื่องจากมีการซ้อมอพยพหนีไฟ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ จึงเรียนมายังผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760

SCBInet