พิธีประดับเข็มสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ฯ แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

 

                    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเข็มสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

 

     

 

     

 

                     พิธีประดับเข็มสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ารับการศึกษาที่สถาบัน ฯ แห่งนี้ เป็นการยอมรับในพันธกิจของสภากาชาดไทยและการเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต ที่จะต้องให้มีความตั้งใจศึกษาและทำความดี จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งตราสัญลักษณ์สถาบันในศรีสวรินทิรามีความหมายดังนี้

                1. พระมหาพิชัยมงกุฏ หมายถึง สัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ อันเนื่องมาจากพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
                2. จปร. ย่อจาก “มหาจุฬาลงกรณบรมราชาธิราช” อันเป็นพระปรมาภิไธย่อ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                3. กาชาด หมายถึง เครื่องหมายรูปกากบาทสีแดงชาดบนพื้นขาว เครื่องหมายกาชาดสากาล โดยสีแดงเป็นสีประจำสถาบัน
                4. ตราอาร์ม หมายถึง เครื่องหมายเป็นรูปโล่ภายใน มีสัญลักษณ์ของสถาบัน
                5. กรอบทรงหน้านาง แสดงถึง ความนุ่มนวล และความสง่างาม บนพื้นสีเขียว หมายถึงสีประจำวันพุธ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า
                สำหรับปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาพยาบาลใหม่ที่เข้าร่วมในพิธีประดับเข็มสถาบันศรีสวรินทิราทั้งสิ้น 209 คน
 
 


 

SCBInet