โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

 

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2560) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

เป็นประธานเปิด โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ นายจำนง แสงมหาชัย

และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ร่วมในพิธี ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

 

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย

2.นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

3.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

4.ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  

5.นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

6.ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

7.นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร

8.นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย

SCBInet