สำรวจความเสียหายและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสวรรค์

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560  นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับนายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยนางกฤวิสรา ธนเพิ่มพร ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม ให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง ตำบลเกรียงไกร และตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสววรค์

   

 

SCBInet