สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส และ เค พี เอส ทรานสปอร์ท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

  

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี เอส ทรานสปอร์ท ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาสนับสนุนการขนส่งชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปยังจังหวัดนสุโขทัย จำนวน 2,899 ชุด

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

จึงขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ 

SCBInet