สภากาชาดไทยเตรียมประสานแผนงานร่วมกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่น

 

   จากเหตุการ์ณแผ่นดินไหวรุนแรง 8.9 ริกเตอร์ที่ญี่ปุ่น ทำให้เกิดสึนามิในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออกของประเทศ รวมถึงในกรุงโตเกียว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และบริษัท ห้างร้าน บ้านเรือนของประชาชนเสียหายหนัก อีกทั้งยังมีอาฟเตอร์ช็อคเป็นระยะ ในลำดับนี้สภากาชาดไทย จะร่วมประชุมเพื่อการประสานแผนงานกับกระทรวงต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่น ในสิ่งที่ได้รับการขอมาเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับช่วยผู้ประสบภัยในครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ต้องการบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถบริจาคเงินผ่าน

 

ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย (ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น)”บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ หมายเลข 023-606799-0 แฟ็กซ์ ใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่แฟ็กซ์ 02 652 4440,02 250 0312 หรือสแกนส่งมาทางอีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com คอนเฟิร์มแฟ็ก โทร.02 256 4443 สอบถามรายละเอียดการบริจาค 02 256 4440, 02 256 4035-6 หรือศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664   หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้สภากาชาดไทยจะนำเสนอให้รับทราบต่อไป

 

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร  สภากาชาดไทย

โทร  0 22564035-6

โทรสาร  0 22511621

www.redcross.or.th

pr.trcs@redcross.or.th

 

 

SCBInet