โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยปี 5

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บิ๊ก คาเมร่า เดินหน้าสานต่อโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่5”ชูแนวคิด  “Begin Again ;ภาพแห่งชีวิต..ชัดเจนอีกครั้ง ชวนคนไทยร่วมเป็นผู้ “ให้”โอกาส แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาดวงตา ได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง และเข้าถึงผู้ป่วยที่รอการรักษาทั่วไปประเทศ

 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการนี้ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าถึงผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาโรคตา โดยตลอดระยะเวลา 22 ปี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตามาแล้วกว่า 185,000 ราย และผ่าตัดโรคตาผู้ป่วยไปแล้ว 53,000 ราย 

 

 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ดวงตา” เพราะถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถมองสิ่งต่างๆ รอบตัว เก็บบันทึกเป็นเรื่องราวความทรงจำ ได้มีความรู้และความเข้าใจการดูแล สุขภาวะทางตา ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มาร่วมเป็นจิตอาสา 

  

 

ในกิจกรรมต่างๆที่ บริษัท  บิ๊ก คาเมร่า  จัดขึ้นเพื่อระดมเงินบริจาคเข้าโครงการตลอดทั้งปี โดยขยายช่องทางบริจาคออนไลน์ สอดรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใจกุศล เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ปีหน้า ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนโครงการนี้

  

 

SCBInet