ผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้งในปี 2560 ได้รับเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย

ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯครบ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 จะได้รับเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย เป็นเลขประจำรัชกาลฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสื่อถึงความอาลัย ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามโทร.0 2256 4300

SCBInet