อบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยหลักสูตร National Disaster Response Team (NDRT) รุ่นที่ 3 โดยมี Mr.Marwan Jilani หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนกลุ่มประเทศแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC) และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้ากาชาดสัมพันธ์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าวพิเศษ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IFRC เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้จัดการด้านภัยพิบัติ โดยเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ระดับจังหวัดเพื่อความมั่นใจในการตอบสนองภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากสภากาชาดไทย IFRC ICRC และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 27 คน ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
 

SCBInet