รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ….ให้บริการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
โดยมีแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้ชำนาญการพิเศษนายแพทย์ 9 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วัดกระชงคาราม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีเข้ารับการตรวจ 132 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 48 ราย ต้อเนื้อ 13 ราย ผ่าตัดเกี่ยวกับเปลือกตา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 62 ราย พร้อมกันนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายของที่ระลึกจากสภากาชาดไทยแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย
 
 

SCBInet