สภากาชาดไทยจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 6 มกราคม 2560 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  เป็นประธานการประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ รวมถึงการร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และสถานีกาชาดเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

 
ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในภาคใต้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยการมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปแล้ว ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์  500 ชุด ,ชุมพร  1,000 ชุด ,นครศรีธรรมราช 5,650 ชุด ,สงขลา 371 ชุด, สุราษฎร์ธานี 7,300 ชุด,พัทลุง 3,731 ชุด,ยะลา 1,000 ชุด,นราธิวาส 2,000 ชุด,ปัตตานี 1,000 ชุด  และตรัง1,355 ชุด  รวมทั้งสิ้น  23,907 ชุด คิดเป็นมูลค่า 23,907,000 บาท และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ฝ่ายต่างๆ และสถานีกาชาดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
 
 

SCBInet