เลขาธิการสภาเสี้ยววงเดือนแดง ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับDato' Sayed A.Rahman bin Sayed Mohd, Secretary General of Malaysia Red Crescent (เลขาธิการสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย) ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย  คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สวนงู สถานเสาวภา และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 
 
 

 

 

SCBInet