“รพ.จุฬาลงกรณ์” จัดระเบียบแฟ้มคนไข้เก่าปี’53 เปิดขอข้อมูลการรักษา จนถึง 31 ม.ค.60

ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อจัดพื้นที่ในการดูแลจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย ทั้งนี้หากผู้ป่วยท่านใดมีความประสงค์จะขอใช้ข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลเฉพาะส่วนการรักษาในเวชระเบียนของตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ ตึกอุปการเวชชกิจ ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 1–31 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-256-4401 ,02-256-4552 

SCBInet