ขอเชิญประชาชนทั่วไปสั่งจอง “พระพุทธสัฎฐิสิริวัสสมงคล” เพื่อเป็นที่ระลึกและความเป็นสิริมงคล

 

        ตามที่สภากาชาดไทยได้จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า “พระพุทธสัฎฐิสิริวัสสมงคล”ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองได้ที่สำนักงานกลาง โทร. 0-2256-4024 ในส่วนต่างจังหวัดจองได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะจัดพิธีพุทธาภิเษกเดือนธันวาคม 2559

 

        พระพุทธรูปนาคปรก เป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ ซึ่งสภากาชาดไทย ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการจัดสร้างเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมกับเปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งจองไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและความเป็นสิริมงคล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” มีความหมายว่า “พระพุทธรูปสร้างเป็นที่ระลึกในสมัยมงคลวโรกาสครบ 60 พรรษา เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย ซึ่งคุณลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างจากพระพุทธรูปนาคปรกโดยทั่วไป คือการแสดงปางมารวิชัย ซึ่งตามปกติพระพุทธรูปนาคปรกจะแสดงด้วยปางสมาธิ และองค์พระจะโดดเด่นกว่าพญานาค 

มี 5 แบบ คือ
1. พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว ทองเหลืองรมมันปู เนื้อด้านไม่ขัดเงา จำนวน 999 องค์
2. พระบูชา หน้าตัก 5 นิ้ว ทองเหลืองรมมันปู เนื้อด้านไม่ขัดเงา จำนวน 1,999 องค์
3. พระกิ่งทองคำห้อยคอสูง 3 เซนติเมตร เนื้อทองคำ จำนวน 599 องค์
4. พระกิ่งเงินห้อยคอสูง 3 เซนติเมตร เนื้อเงิน จำนวน 5,999 องค์
5. พระกิ่งทองเหลืองห้อยคอสูง 3 เซนติเมตร เนื้อทองเหลืองรมมันปู จำนวน 59,999 องค์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4020-21 และ 0 2256 4024

Attachmentขนาด
_Page_1.jpg630.78 KB
_Page_2.jpg716.68 KB

SCBInet