ทูตสหรัฐฯ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 

                    วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ฯพณฯ อีริค จี จอห์น (H.E. Mr. Eric G. John) เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  ในนามของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา บริจาคเงินจำนวน 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน โดยมี นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติ สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

            ในนามของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้บริจาคเงิน จำนวน 50,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ในการนี้สภากาชาดไทย จะได้นำเงินบริจาคไปบริหารจัดการสำหรับจังหวัดที่ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสภากาชาดไทยจะได้จัดทำรายละเอียดการใช้เงินบริจาคให้กับสถานทูตสหรัฐอเมริการับทราบต่อไป   

SCBInet