เชิญชมรายการ "รักเมืองไทย" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 กับโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2555

 

 

 

 

 

        นางธนพร ส่งแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด ประจำปี 2554 และ นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา กุลธิดากาชาด ประจำปี 2554 บันทึกเทปรายการ "รักเมืองไทย" เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษา หรือทำงานอยู่ในเมืองไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการ สรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2555 ซึ่งดำเนินการรายการโดย พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 เวลา 18.30 น.ถึง 19.00 น.ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และนำมาออกอากาศซ้ำ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.30-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

SCBInet