ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ 14 ธันวาคม 2561

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – พ.ย. 2561

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

พ.ย. 2561

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รอรับอวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – ธ.ค. 2561

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ธ.ค. 2561

การช่วยเหลือ

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย

ร่วมส่งน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศอินโดนีเซีย
ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ”
ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0
หรือ บริจาคเงินออนไลน์ ที่ www.redcrossfundraising.org

เงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย
0
บาท