ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

การช่วยเหลือ

คุณรู้หรือไม่

“การจากไปของคนหนึ่งคน
  • ต่อลมหายใจให้คนอีกหลายคน”

สุขที่ได้ “ให้” เสนอเรื่องราวของคุณศิริพงษ์ จันทร์แสง ผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง หลังการปลูกถ่ายตับ เมื่อปี 2554 : ตอนที่ 2 กระบวนการปลูกถ่ายตับของคุณศิริพงษ์ ร่วมเป็นผู้ให้ชีวิต ด้วยการบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย

#สภากาชาดไทยองค์กรแห่งการให้ #สุขที่ได้ให้

กิจกรรม