ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

การช่วยเหลือ

คุณรู้หรือไม่

  • “การจากไปของคนหนึ่งคน ต่อลมหายใจให้คนอีกหลายคน”

สุขที่ได้ “ให้” เสนอเรื่องราวของคุณศิริพงษ์ จันทร์แสง ผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง หลังการปลูกถ่ายตับ เมื่อปี 2554 : ตอนที่ 2 กระบวนการปลูกถ่ายตับของคุณศิริพงษ์ ร่วมเป็นผู้ให้ชีวิต ด้วยการบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย

#สภากาชาดไทยองค์กรแห่งการให้ #สุขที่ได้ให้

[/vc_section]

[/vc_section]

[/vc_section]

[/vc_section]

จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2562

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – ก.พ. 2562

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ก.พ. 2562

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รอรับอวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – ก.พ. 2562

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2562