ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2561

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – ส.ค. 2561

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2561

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รอรับอวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – ส.ค. 2561

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ส.ค. 2561

การช่วยเหลือ

ปันน้ำใจ

ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ สปป.ลาว

จากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน – เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำ พันล้านลูกบาศก์เมตรไหลบ่าลงแม่น้ำเซเปี่ยน เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้าน สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

เงินบริจาคจากประชาชน
0
บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

null
ชุดธารน้ำใจ
0

ชุด

สำรองพร้อมส่ง 4,000 ชุด

null
ผ้าห่ม
0

ผืน

สำรอง 3,000 ผืน

null
เรือท้องแบนพร้อมเครื่อง
0

ลำ

null
เต้นท์พักอาศัย
0

หลัง

สำรอง 5 หลัง

null
เครื่องผลิตน้ำดื่ม
0

ลิตร/วัน