บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC

 


 

เชิญรับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่องต้องรู้ หลายปัญหาโรคต้อในตา (17 .พค. 60)
  รายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่องต้องรู้ หลายปัญหาโรคต้อในตา (17 .พค. 60)
วันที่ : 12/12/2017 - 14:35
ประธานสภากาชาดเมียนมาร์เข้าเยี่ยมสภากาชาดไทย
                      เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายแผน...
วันที่ : 06/12/2017 - 18:54
เปิดห้องเปี่ยมรัก
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจ ห้องคริสต์ศาสนา หรือ...
วันที่ : 08/12/2017 - 15:43
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
                      เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ...
วันที่ : 05/12/2017 - 16:14
ประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยเรื่อง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิตั้งแต่เกิด
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมโรคภูมิแพ้...
วันที่ : 08/12/2017 - 15:24
กิจกรรม “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8”
                      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560...
วันที่ : 05/12/2017 - 15:57
มอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นด้านเอดส์ ปี 60
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 07/12/2017 - 09:46
สภากาชาดไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
วันที่ : 04/12/2017 - 16:17
งานเทียนส่องใจปี 60
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจ...
วันที่ : 07/12/2017 - 09:42
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
วันที่ (1 ธันวาคม 2560) เวลา 17.17น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี...
วันที่ : 04/12/2017 - 13:28

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก 30/11/2017 - 16:50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch 24 Port) และตู้ Close Rack 27 U 23/11/2017 - 18:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อ อุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น 23/11/2017 - 18:24
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซอฟต์แวร์จัดการระบบปฎิบัติการเสมือน และระบบปฎิบัติการลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 23/11/2017 - 18:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครั้งแรก จำนวน 500,000 อัน 23/11/2017 - 10:58
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อตู้บ่มเพาะควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 23/11/2017 - 10:56
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อถุงขยะดำและถุงขยะแดง 21/11/2017 - 15:09
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาซื้อ กล่องลูกฟูกและกล่องโฟม 17/11/2017 - 11:28
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างทำน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 404,800 ขวด 17/11/2017 - 11:25
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล 14/11/2017 - 09:43

ข่าวรับสมัครงาน

สภากาชาดไทยรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร นักบริหาร 8 สถานเสาวภา 12/12/2017 - 17:19
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 6 อัตรา 08/12/2017 - 17:11
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิ ป.ตรี, ป.โท, ปวส, ปวช. ม.6 จำนวน 14 อัตรา 08/12/2017 - 17:09
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 08/12/2017 - 09:04
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 07/12/2017 - 16:17
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา 07/12/2017 - 15:27
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 07/12/2017 - 15:26
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 07/12/2017 - 15:24
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 07/12/2017 - 15:24
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 07/12/2017 - 15:22

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
  

SCBInet