ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ตารางบัญชีเงินเดือนใหม่ ที่ส่งไปให้แต่ละสำนักงานไม่ชัดเจน ในส่วนที่เป็นแถบสี เมื่อสำนักงานส่งไปให้แต่ละสถานีกาชาด มองไม่ชัดในส่วนแถบสี ต้องการขอใหม่ให้ชัดกว่านี้มีมั๊ย

 

nicheisa
Offline
เข้าร่วม: 24/09/2010

          ต้องขออภัยด้วย เนื่องจากตารางตัวเลขค่อนข้างละเอียดตัวเลขต้องบีบขนาดให้เล็กลงใน 1 หน้ากระดาษ เมื่อถ่ายเอกสารอาจไม่ชัดเจน จึงได้นำไฟล์ไว้ให้สามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ Intranet ของสภากาชาดไทยให้ค่ะ

SCBInet