บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC

 


 

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี 61
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางลัดดา เลนะนันท์ เลขานุการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นประธาน กล่าวเปิดการตรวจร่างกาย...
วันที่ : 19/01/2018 - 14:52
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี2561 รวมทั้งสิ้น 64 หลักสูตร
วันที่ : 17/01/2018 - 15:13
กาชาดขอรับบริจาคเลือดผู้ป่วยมากกว่า 3,000 ยูนิต/วัน โดยเฉพาะกรุ๊ป A
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ขอรับบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆกว่า 150 แห่ง...
วันที่ : 19/01/2018 - 08:34
พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ ลำดับชั้น1ดาว ถึง 4ดาว ให้กับอาสากาชาด
วันที่ 12 มกราคม 2561  สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ ลำดับชั้น1ดาว ถึง 4ดาว...
วันที่ : 16/01/2018 - 09:43
ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ร่วมบรรยายการอบรม HIV Medicine ครั้งที่ 20
     หัวข้อการบรรยายหัวข้อแรกในการอบรม HIV Medicine ครั้งที่ 20 ที่จัดโดย HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์...
วันที่ : 18/01/2018 - 09:09
สภากาชาดไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
              วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. นายเตช บุนนาค...
วันที่ : 15/01/2018 - 15:55
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สภากาชาดไทย ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2 )
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิมบูรณะนนท์...
วันที่ : 17/01/2018 - 16:26
กาชาดแรลลี่...พาแฟมิลี่ใจบุญ...เที่ยวเมืองสุนทรภู่
สภากาชาดไทย จัดทริปทำบุญสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับการแข่งขัน “แรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด”  ...
วันที่ : 15/01/2018 - 15:23
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของสกาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์...
วันที่ : 17/01/2018 - 16:04
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมมอบสิ่งของสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย
  วันที่ 11 มกราคม 2561 คุณกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์...
วันที่ : 12/01/2018 - 06:52

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจแบบ Card สำหรับ ABO/Rh/Reverse Grouping 19/01/2018 - 17:30
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 36,000 ชุด 15/01/2018 - 18:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น 15/01/2018 - 11:21
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตลับหมึก (Toner) สำหรับเครื่องพิมพ์ (HP) 11/01/2018 - 11:20
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต 11/01/2018 - 08:20
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 4 หัว 11/01/2018 - 08:17
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) 11/01/2018 - 08:16
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต 09/01/2018 - 08:13
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจฮีโมโกลบิน 06/01/2018 - 11:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตสำหรับเก็บรักษาเกล็ดโลหิต 06/01/2018 - 11:56

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศขยายรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 18/01/2018 - 10:24
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด 17/01/2018 - 09:33
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 17/01/2018 - 09:32
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 16/01/2018 - 11:47
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา 16/01/2018 - 11:45
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชั่วคราว) งานประสานงานวิชาการ 15/01/2018 - 11:08
ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 12/01/2018 - 16:05
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 12/01/2018 - 14:48
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 12/01/2018 - 10:03
สภากาชาดไทยรับสมัตรตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ สำนักงานการคลัง 10/01/2018 - 13:07

ปฏิทินกิจกรรม

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
  

SCBInet