บริจาคเงินออนไลน์ บริจาคเงินออนไลน์
บริจาคร่างกาย
บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต

 

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ

บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ที่หมายเลข 0-2250-0120
สอบถามโทร. 02-256-4000 
ต่อ 92174 และ 92175
E-mail finance@redcross.or.th

 

facebook twitter flickr multiply youtube

IFRC

 


 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตอน สัตว์นำโรค
“ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า”   โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา...
วันที่ : 22/03/2018 - 17:02
พิธีมอบโล่พระราชทานโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2561
                วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายแผน วรรณเมธี...
วันที่ : 15/03/2018 - 17:02
รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดงานอภิปราย “ตอบโจทย์สังคม โรคพิษสุนัขบ้า”
  วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...
วันที่ : 20/03/2018 - 16:33
ร่วมแบ่งปันสิ่งของแก่นักเรียนยากไร้ในโครงการ "แกนนำรวมพลคนมีดี"
  ร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ด้วยการแบ่งปันสิ่งของแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน...
วันที่ : 15/03/2018 - 13:36
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจงการแชร์สิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตในสื่อ social media
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต...
วันที่ : 19/03/2018 - 16:12
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะเเห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย...
วันที่ : 14/03/2018 - 16:12
รู้ทันกระจกตาโก่ง รักษาเร็ว ป้องกันกระจกตาพิการและตาบอดได้
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ฝ่ายจักษุวิทยา และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์...
วันที่ : 18/03/2018 - 08:33
ทราบหรือไม่ว่า..โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้มีแค่ใน "สุนัข" เท่านั้น
  ทราบหรือไม่ว่า..โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้มีแค่ใน "สุนัข" เท่านั้น!! ...
วันที่ : 14/03/2018 - 09:39
โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอจัดตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1
            เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย...
วันที่ : 16/03/2018 - 15:50
คลีนิคนิรนาม งดให้บริการระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561
ประกาศ : คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะงดให้บริการระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561...
วันที่ : 13/03/2018 - 13:12

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 20/03/2018 - 11:47
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 20/03/2018 - 11:44
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 15/03/2018 - 14:23
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA 09/03/2018 - 14:43
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาเครื่องพิมพ์สติกเกอร์และเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 09/03/2018 - 14:40
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคากระจายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบเครือข่าย และสาย Fiber 09/03/2018 - 14:04
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับระบบประมวลผลแม่ข่ายแบบเสมือน 31/01/2018 - 12:40
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next-Gen Firewall) 25/01/2018 - 15:11
สอบราคาซื้อสติกเกอร์ดวงเปล่า (ฺBlank Lable) ขนาด 4.8x2 ซม. 22/01/2018 - 15:06
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจแบบ Card สำหรับ ABO/Rh/Reverse Grouping 19/01/2018 - 17:30

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 21/03/2018 - 09:55
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 21/03/2018 - 09:54
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 19/03/2018 - 09:50
ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา 16/03/2018 - 10:47
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานจัดหารายได้ 14/03/2018 - 16:13
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลฯ 14/03/2018 - 16:12
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา 14/03/2018 - 16:12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ (เพิ่มเติม) 14/03/2018 - 15:41
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 14/03/2018 - 10:44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 14/03/2018 - 09:24

ปฏิทินกิจกรรม

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Add to calendar 

SCBInet