เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ยาลดกรด กลุ่ม “PPIs”

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ยาลดกรด กลุ่ม “PPIs” ยาลดกรดกลุ่ม Proton pump Inhibitors (PPIs) ทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารโดยจะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Proton pump ที่เซลล์ผนังของกระเพาะอาหารซึ่งทำงานในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตกรด เพื่อไม่ให้เกิดการหลั่งกรดเข้าสู่กระเพาะอาหาร ปัจจุบันยากลุ่มนี้ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยมีทั้งรูปแบบยารับประทานและยาฉีด ข้อบ่งใช้ของยาลดกรดกลุ่ม PPIs ที่ขึ้นทะเบียนโดย อย. ประเทศไทย มีดังนี้ – รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcers) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcers) – รักษาแผลในทางเดินอาหารจากการใช้ยาบรรเทาอาการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID-associated ulcers) – รักษากรดไหลย้อน (Gastro-Esophageal reflux disease) – รักษาภาวะที่มีการหลั่งกรดมากเกิน (รวมถึง Zollinger – Ellison syndrome) – รักษาการติดเชื้อ Helicobacter Pylori (H. Pylori) โดยใช้ร่วมกับยาต้านจุลชีพ (Antibiotics) – รักษาหลอดอาหารอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง (Moderate…