ลูก 1 ขวบแรก กินอะไรดี

เด็กแรกเกิด ควรกินนมแม่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียว หากแม่ไม่มีข้อห้าม ในการให้นมบุตร เพราะมีทั้งสารอาหารในอัตราส่วนและรูปแบบที่เหมาะสมกับทารก มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ และยังมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องลูกในช่วงแรกของชีวิต อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องให้น้ำตามหรือสารละลายที่มีน้ำตาลเพิ่มเติมอีก