โรคเสียชีวิตเฉียบพลันในเด็กทารก (Sudden Infant Death Syndrome)

โรคเสียชีวิตเฉียบพลันในเด็กทารก (Sudden Infant Death Syndrome) ปัญหาการนอนหลับผิดปกติในเด็กทารกที่พบมากที่สุด คือ ภาวะการหยุดหายใจ โดยแนะนำให้สังเกตอาการโรคจากการหลับในทารกว่าทารกที่เป็นมักจะหายใจแผ่ว หากหายใจแผ่วบ่อยหรือหยุดหายใจ มีอาการตัวเขียว หายใจเสียงดัง ถือว่าเป็นอาการผิดปกติ ต้องนำทารกไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการ วิธีการสังเกตทารก คือ หากหายใจเสียงดังทั้งขณะหลับ ขณะตื่น หรือขณะดื่มนม ทารกรายนี้อาจมีปัญหาการนอนหลับผิดปกติ และหากน้ำหนักของทารกไม่ขึ้นตามเกณฑ์ที่สมควร มีอาการดูดนมสำลักบ่อยหรืออาเจียน หรือในรายที่อาการรุนแรง อาจพบอาการตัวเขียว ริมฝีปากคล้ำ ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที ปัจจัยเสี่ยงของโรคจากการหลับในทารก ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด ภาวะคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเกิดโรคจากการหลับ มักมีสมองและร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ควบคุมการหายใจไม่ดีตามไปด้วย ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทารกบางรายอาจมีความผิดปกติ เช่น ฝาปิดกล่องเสียงอ่อนตัว ซึ่งจะนำไปสู่อาการหายใจเสียงดังและทารกมีอาการตัวเขียวได้ มลพิษทางอากาศหรือเหตุจากควันบุหรี่ หากทารกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษทางอากาศสูง เช่น ฝุ่นควัน หรือควันบุหรี่ ก็จะมีภาวะเสี่ยงกับโรคมากขึ้น เมื่อทารกที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคจากการหลับในทารก แพทย์จะทำการวินิจฉัย โดยวัดออกซิเจนขณะเด็กนอนหลับ ถ้าผลออกซิเจนโดยรวมน้อยกว่ามาตรฐาน จะวินิจฉัยในขั้นตอนต่อไป ที่ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีอุปกรณ์ในการช่วยวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยในรูปแบบต่าง ๆ…