มองโลกสดใสด้วย วิตามิน A

วิตามิน A มีความสำคัญในการมองเห็น โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวข้อง กับการทำงานของเซลล์รับภาพในชั้นจอประสาทตา และทำให้เซลล์เยื่อบุตา และกระจกตาอยู่ในภาวะปกติ ภาวะขาดวิตามิน A อาจส่งผลให้การมองเห็น ในที่มืดลดลงทำให้เกิดภาวะตาแห้งเรื้อรังหรือกระจกตาเสื่อมตามมาได้ การเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่มีวิตามิน A สูง จะสามารถช่วยป้องกัน การเกิดภาวะขาดวิตามิน A ได้