“ยุง”…ภัยร้ายฤดูฝน

หากอยู่ในพื้นที่มียุงระบาด และมีอาการไข้สูง 3-4 วัน พึงสงสัยว่าอาการดังกล่าวอาจเกิดจากยุงได้ รวมถึง หากกลับจากท่องเที่ยวป่าและมีไข้สูง หนาวสั่น ควรรีบพบแพทย์เพื่อประเมินการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป