โรคตาแดงระบาดในหน้าฝน

“โรคตาแดง ” หากได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ จนทำให้เป็นโรคตาแดง จะเกิดได้ภายใน 1-2 วัน และระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน อาการ ตาขาวมีสีแดงเรื่อ ๆ ระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล มีขี้ตา มากกว่าปกติ หากเกิดจากการแพ้ จะรู้สึกคันตา แสบตา มีน้ำตาไหล