รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ออกหน่วยตามอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำการผ่าตัดให้แก่ผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน โดยมี พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผ่าตัดดวงตา เป็นประธานโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการมากว่า 27 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดิมชื่อว่า หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 40 พรรษา โดยหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย จะออกปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำ ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ต่อมาพบว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมารักษา…