สภากาชาดไทยเปิดศูนย์รับบริจาคแห่งใหม่ พร้อมให้บริการผู้บริจาคทุกท่าน

ศูนย์รับบริจาคแห่งใหม่ พร้อมให้บริการผู้บริจาคทุกท่าน Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน เข้าประตูที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฝั่งถนนพระรามที่ 4) กว้างขว้างยิ่งขึ้น รองรับผู้บริจาคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งบุคคลและหมู่คณะ   ขอเรียนเชิญทุกท่าน หากมาที่โรงพยาบาล หรือสภากาชาดไทย อยากร่วมทำบุญสนับสนุนการช่วยเหลือกับสภากาชาดไทย เชิญมาที่ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  *หากมีการเปลี่ยนแปลงวันให้บริการจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม ถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมา สามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.donationhub.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง   สอบถามข้อมูลได้ที่…