รวมพลังบริจาคโลหิต

อาสายุวกาชาดกว่า 295 คน รวมพลังบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ในการนำอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาดสถานศึกษาต่างๆ จำนวนกว่า 295 คน ร่วมแสดงพลังโดยการบริจาคโลหิต เนื่องจากวิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกทั้งยังถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 99 สู่ 100 ปี กิจการยุวกาชาดชาดไทย อีกด้วย โดยกิจกรรมการรวมพลังนี้ สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยเริ่มมาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 – มกราคม 2565 ซึ่งผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง มีอาสายุวกาชาดรวมพลังที่ผ่านมากว่า 368 คน และมีกำหนดรวมพลังครั้งต่อไป ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังจากผู้บริจาค และ ช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนเลือดในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน