กศน. เชียงราย

กศน.เชียงราย ขยายฐานวิทยากรยุวกาชาด สานต่อภารกิจสภากาชาดไทย

  วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 166/ชร.4 ตามโครงการ 99 สู่ 100 ปีสืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ นำบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 แห่ง กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และกศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร รวม 99 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ ใช้รูปแบบค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานยุวกาชาด สำนักงาน…