ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ บริษัท และประชาชน ที่มีความสนใจร่วมยื่นซองประกวดราคา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใน “โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย Eye Bank Information System (EBIS)” โดยสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) เอกสารขอบเขตงาน (Term of reference : TOR) และร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3srfcb3 เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จะเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2256 4039-40