ตาก

สภากาชาดไทยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติที่พร้อมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้และขาดแคลน ซึ่งนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สภากาชาดไทยได้ระดมความช่วยเหลือผู้ที่กักตนเองในที่พักและผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลนอาหารและยังไม่มีหน่วยงานอื่นให้การช่วยเหลือ รวมถึงแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 178,783 ชุด รวมมูลค่า 117,996,780 บาท โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนภูมิภาคได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 อาทิ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 พร้อมน้ำดื่ม มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลินมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ยากจน และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1…