คลีนิคนิรนามเปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  ดังนี้ คลินิกเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. คลินิกนอกเวลา เปิดให้บริการวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-11.30 น. ปิดทำการ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อคลีนิคนิรนาม ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ – สอบถามทั่วไป โทร. 0 2251 6711-5 ต่อ 102 หรือ 08 3612 2623 – นัดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคลินิกนอกเวลา โทร. 06 2726 9900 – รับผลออนไลน์ โทร. 06 2741 1116…

รับมอบจอHuawei

สภากาชาดไทย รับมอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอฯ Huawei IdeaHub Pro จากสถานทูตจีน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564 นายเก่อ ถัง ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการแผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนส่งมอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอความละเอียดสูง Huawei IdeaHub Pro ขนาด 65 นิ้ว ระบบหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Touchscreen) จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เเก่ นายสวนิต คงสิริ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานและการจัดประชุมสื่อสารทางไกลของสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ในการนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ และบริษัท หัวเว่ยฯ พร้อมทั้งกล่าวว่า ชุดระบบประชุมทางไกลจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทำงานของสภากาชาดไทย