905 พระราชทานแจกันดอกไม้

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เยี่ยมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน เยี่ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนางสาววีราพร วิจิตร์แสงศรี บุตรสาวเป็นผู้แทนรับมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยมาในโอกาสนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และพักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้ย้ายเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

พระราชทานแจกันดอกไม้นายกเหล่ากาชาด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ พร้อมตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภริยาของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสแสดงความห่วงใยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ทั้ง 2 คน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน และทรงรับทั้ง 2 คน ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสแสดงความห่วงใย และพระราชทานกำลังใจแก่นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์…